Zerga ordenantzak

 

1. zk.ko Zerga Ordenantza: Kudeaketa, Diru-bilketa eta Ikuskapenari buruzkoa.

ALAHO zk.71/19. DATA 2019ko ekainaren 19an

 

2 zk.ko Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga arautzen duena.

 ALHAO zk. 133. DATA: 2020ko azaroaren 23an

 

3 zk.ko Zerga Ordenantza: Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena.

 ALAHO zk.132. DATA 2020ko azaroaren 20an

 

4 zk.ko Zerga Ordenantza: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duena.

NALAHO zk. 14/2014. Data: 2014ko otsailaren 5a

 

5 zk.ko Zerga Ordenantza: Hiri lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duena.

ALAHO zk. 108. DATA: 2020ko irailaren 23a

 

6 zk.ko Zerga Ordenantza: Ekonomia Jardueren gaineko Zerga arautzen duena.

 ALAHO zk.137/01. DATA 01-aza-30

 

7 zk.ko Zerga Ordenantza: zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatik ezarritako tasak arautzen dituena.

 ALAHO zk.149/98. DATA 98-abe-30

 

7.1. eranskina: Ur horniduraren zerbitzua emateagatik ezarritako Tasak arautzen dituena..

 ALAHO 2020ko otsailaren 26a – 23 zk

 

7.2 eranskina: hiri hondakin solidoak bildu, garraitu eta deuseztatzeko zerbitzuarengatiko tasa arautzen duena.

 ALAHO zk. 25/2013. DATA: 2013ko otsailaren 27an

 

7.3 eranskina: estolderiaren zerbitzua emategatik ezarritako tasa arautzen duena.

 

7.4 eranskina: udal administrazioak edo agintaritzak, alderdi batek eskatuta, agiriak emateagatik ezarritako tasa arautzen duena.

 ALAHO zk. 148/2013. DATA 2013ko abenduaren 27an

 

7.5 eranskina: hileta zerbitzuak emateagatik ezarritako tasa arautzen duena.

 ALAHO zk.84. DATA 2014ko uztailaren 28an

 

7.6 eranskina: establezimenduak irekitzeko lizentziak ematean udalaren esku-hartzeagatik ezarritako tasa arautzen duena.

 ALAHO zk.59/14. DATA 2014ko maiatzaren 28an

 

7.7 eranskina: obra handi eta txikiak baimendu eta lizentzia emateagatiko tasa arautzen duena, eta baita ere, udal mugartean kudeaketan, diziplinan eta hirigintzako plangintzan esku hartzeagatiko tasa.

 ALAHO zk.59/14. DATA 2014ko maiatzaren 28an

 

7.8 eranskina: Udal Hiltegian zerbitzuak emateagatik ezarritako tasa arautzen duena.

ALAHO zk.8/02. DATA 02-urt-18

 

7.10 Eranskina Musikaren Irakaskuntzako Zerbitzuak emateagatik ezarritako Tasa arautzen duena.

 ALAHO Zk.67. DATA 2019ko ekainaren 10a

 

7.11 eranskina: bide publikoetan aparkatutako ibilgailuak bertatik kendu eta gordailuan uzteagatik ezarritako Tasa arautzen duena.

 ALAHO zk. 127/18. DATA: 2018ko azaroaren 5a

 

7.12 eranskina: Kirol zerbitzuak eskaini eta kirol instalazioak erabiltzeagatik ordiundu beharreko Tasa arauzten duena.

 ALAHO zk.87. DATA 2019ko uztailaren 29a

7.13 eranskina: hondakin geldoak udalaren obra-hondakindegian uzteagatik ezarritako tasa arautzen duena.

 ALAHO zk.89/01. DATA 01-abu-06

 

        7.14 Amurrioko Herri Musika Eskola” herri musika zerbitzuaren tasa arautzen duen 7 zenbakiko udal zerga ordenantzaren 14. eranskina

 ALAHO zk. 71. DATA: 2019ko ekainaren 19an

7.15 Eranskina, Dantza ikasteko zerbitzua jasotzeagatik ordaindu beharreko Tasa arautzen duena.

 ALHAO zka: 112. DATA: 2014ko urriaren 3an

 ALHAO zka: 53. DATA: 2021ko maiatzaren 17an – 2021-2022 tasak

 

Anexo 7.16 regulador de la Tasa por Derechos de Examen..

Nº BOTHA: 55/09. Fecha: 15 de mayo de 2009

 

7.17 eranskina: Aisialdirako Begirale Titulu Ofiziala eskuratzeko ikastaroa emateko zerbitzuagatiko Tasa arautzen duena.

  ALAHO zk. 54/10. DATA: 2010eko maiatzaren 19an

 

7.18 eranskina: Arte Eskolan ikastaroak emateko zerbitzuagatik ordaindu beharreko Tasa arautzen dituena.

 ALAHO zk. 112. DATA: 2014ko urriaren 3an

ALHAO zka: 53. DATA: 2021ko maiatzaren 17an – 2021-2022 tasak

 

7.19 eranskina: “Oporretan Ere Euskaraz” programen zerbitzua emateagatiko Tasa arautzen duena.

 ALAHO zk. 64. DATA: 2014eko ekainaren 9an

 ALAHO zk. 60. – 2021ko ekainaren 2an – 2021ko tasak

 

7.20 eranskina. Gizarte eta Kultura Zerbitzuetako Arloek antolatutako ikastaroak ordaindu beharreko Tasa.

 ALAHO zk. 107. DATA: 2010eko irailaren 20an

7.21 eranskina: Jai eta Ekitaldietan zerbitzua emateagatiko Tasa arautzen duena.

 ALAHO zk. 97. DATA: 2012ko abuztuaren 24an

7.22 eranskina Ekonomia Sustapen, Merkataritza eta Turismo Arloak antolatutako prestakuntza ikastaroak emateagatik ordaindu beharreko Tasa.

 ALAHO zk.: 114. DATA. 2010eko urriaren 6an

 ALAHO zk. 55. DATA: 2015eko maiatzaren 8an

7.23 eranskina: Amurrioko antzokiko zerbitzuen prestazioaren tasa arautzen duen.

 ALAHO zk.: 51. DATA. 2021eko maiatzaren 12an

11 zk.-ko Zerga Ordenantza: udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik eta aprobetxamendu bereziengatik ezarritako tasa arautzen duena.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

11.1 eranskina: San Anton asteko azokan saltokiak jartzeagatik ezarritako tasa arautzen duena.

 ALAHO zk.107. DATA 2020ko irailearen 21a

11.2 eranskina: hornidura-enpresen okupazioagatik ezarritako tasa arautzen duena.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

11.3 eranskina: ibilgailuak finka barrura sartzeagatik eta aparkalekuen erreserbak direla-eta erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ezarritako tasa arautzen duena.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

 

11.4 Eranskina. Erabilera publikoko lurretan postuak, barrakak, salmenta etxolak ikuskizunak edo atrakzioak jartzea.

 ALHAO zkia.: 84/2014. DATA: 2014ko uztailaren 28ean

 

11.5 Eranskina. Kioskoak bide publikoetan.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

 

11.6 Eranskina. Amurrioko jabari publikoa mahaiekin eta aulkiekin modu pribatuan erabiltzeagatik edo modu berezian aprobetxatzeagatik ordaindu beharreko Tasal.

ALAHO zk.49. 2021eko maiatzaren 7a

11.7. Eranskina. Bide publikoan edo erkidegoaren lurretan zuloak edo zangak, zoladura edo espaloiak kentzea eta haiek eskonbroekin, hesiekin, aldamioekin, obra etxatoekin, eustoinekin, astotxoekin, garabiekin eta plataforma mugikorrarekin.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

11.8 Eranskina. Udalaren landa lurrak baratzeekin aprobetxatzeagatik edo lur horietan luberriak egiteagatik oradaindu beharreko Tasa.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

11.9 Eranskina. Larreen aprobetxamendua herri onurako mendietan.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

11.10 Eranskina: Beste kasu batzuk: udalerriko bide publikoetako lurrazala, lurpea edo hegala modo pribatuan erabiltzea edo modu berezian aprobetxatzea.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

11.11 Eranskina. Auzo bideen eta baso bideen aprobetxamendu berezia.

 ALAHO zk.149/2013. DATA 2013ko abenduaren 30ean

 

12zk. -ko Etxez Etxeko laguntza zerbitzuaren prezio publikoa arautzen duen Zerga Ordenantza.

 ALAHO zk.109/2018. DATA 2018ko irailaren 21an