Ordenantzak eta arautegiak

BOTHA: 49/2014                          FECHA PUBLICACION: 5 de mayo de 2014

Ordenanza de lonjas 

 

Nº BOTHA: 26/12      FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 de noviembre de 2012

Ordenanza sobre terrazas y veladores

 

Nº BOTHA: 72/06      FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de junio de 2006

Reglamento de participación ciudadana de Amurrio

 

Nº BOTHA: 21/04      FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de febrero de 2004

Ordenanza uso y aprovechamiento de pastos

  

Nº BOTHA: 72/06      FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de junio de 2006

Ordenanza del uso, conservación y vigilancia de caminos y pistas

 

Nº BOTHA: 80/06     FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de julio de 2006

Ordenanza concesión y huso de huertas

 

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOTHA: 23 de abril de 1990

Reglamento servicio de aguas

 

2009ko uztailaren 15a, asteazkena ALHAO 80

 Bizitegirarako eraikinetako lokaletan eta solairuarteetan etxebizitzak ezartzeko udal ordenantza.

2011ko abenduaren 16a ostirala ALHAO 147

 Bizitegitarako eraikinetako lokaletan eta solairuarteetan etxebizitzak ezartzeko udal ordenantzaren aldaketa.

2014ko maiatzaren 14a, asteazkena ALHAO 53

 Bizitzeko eraikinetako lokaletan eta tarteko solairuetan etxebizitzak jartzeko udal-ordenantzaren zenbait artikuluren aplikazioa etetea.

2014ko ekainaren 9a, astelehena ALAHAO 64

 Hutsen zuzenketa 2014ko maiatzaren 14ko ALHAOn (53. zk.) argitaratutako 2304 iragarkian, bizitzeko eraikinetako lokaletan eta tarteko solairuetan etxebizitzak jartzeko udal ordenantzaren zenbait artikuluren aplikazioa eteteari buruzkoan.

 

 

Nº BOTHA: 79/09      FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de julio de 2009

Reglamento consejo asesor planeamiento municipal

 

Nº BOTHA: 20/10      FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de febrero de 2010

Ordenanza servicio transporte público urbano

 

Ordenanza municipal del servicio de limpieza y retirada de objetos de la vía pública.

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOTHA: 21 DE ENERO DE 1989

Ordenanza servicio de limpieza y retirada de objetos de la vía pública

 

Ordenanza específica de las bases para la concesión de subvenciones por la prestación del servicio de aulas de dos años.

Nº BOTHA: 128       FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de agosto de 2009

Ordenanza bases concesión subvenciones servicio aulas de dos años

 

Norma reguladora de las bases para la concesión de ayudas por nacimiento/adopción de hijos e hijas

Nº BOTHA: 128/09      FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de agosto de 2009

Norma bases concesión de ayudas por nacimiento o adopcion

 

Norma reguladora de las bases para la concesión de becas por estudio del euskera.

Nº BOTHA: 128/09      FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de agosto de 2009

Bases concesión de becas para el estudio del euskera

 

Nº BOTHA: 128/09      FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de agosto de 2009

Ordenanza procedimiento para solicitud y concesión de subvenciones de 2009 para cofinanciación de proyectos emergencia

 

Nº BOTHA: 128/09      FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de agosto de 2009

Ordenanza procedimiento para solicitud y concesión de subvenciones de 2009 para cofinanciación de proyectos cooperación

 

Reglamento del espacio municipal de igualdad.

Nº BOTHA: 50/09      FECHA DE PUBLICACIÓN: 4 de mayo de 2009

Reglamento del espacio de igualdad

 

Ordenanza reguladora del ejercicio de la postulación en vía pública en el término municipal de Amurrio.

Nº BOTHA: 99/06      FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2006

Ordenanza postulación en vía pública

  

Nº BOTHA: 20/04      FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de febrero de 2004

Ordenanza concesión de licencias para reserva de espacios en vía pública

Nº BOTHA: 61/03      FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de mayo de 2003

Ordenanza control de promoción, publicidad, venta y consumo de alcohol y tabaco

 

Nº BOTHA: 61/00      FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 de mayo de 2000

Ordenanza venta ambulante

Nº BOTHA: 149/13FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2013

Ordenanza tenencia y protección de animales

 

Nº BOTHA: 21/17 FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2017

Amurrion hileta zibilak edo heriotzagatiko omenaldien ospatzea baimentzeko udal Ordenantza arautzailea

 

ALHAO 83 zk. Argitaratze data: 2017ko uztailaren 21a

Herritarren Arretarako Zerbitzua arautzen duen ordenantza