Euskara

Antolamendu egitura:

Zinegotzi arduraduna: Julen Sasiain.

Teknikariak:

    • Euskara teknikari bat.
    • Administrari laguntzaile bat.

Zeregina

Euskararen erabilera sustatzea gizarteko ohitura guztietan, eta askotariko kolektibo eta erakundeetako ahaleginak eta jarduerak koordinatzea, euskararen erabilera normalizatzeari dagokionez.

Jarduera nagusiak

  • Amurrioko Udalean eta udalerrian hizkuntza-politika proposatzea eta garatzea.
  • Euskararen Plan Estrategikoa bultzatzea.
  • Udalerriko datu soziolinguistikoak biltzea eta lantzea.
  • Euskararen inguruko eskubideak zein diren jakinaraztea.
  • Euskararen erabilera eta ikaskuntza indartzera bideratutako planak eta kanpainak zuzentzea eta antolatzea.
  • Euskararen alde lan egiten duten beste erakunde batzuen arteko harremanak indartzea.
  • Euskararen alde lan egiten duten elkarteei diruz laguntzea.
  • Udalerriko kultur eta kirol elkarteek herritarrentzat oro har egiten dituzten ekintzen programetarako itzulpen zerbitzua jartzea.
  • Euskara ikasteko laguntza bekak ematea.
  • Merkataritzari eta ETEri laguntzea, eguneroko jardueran euskara erabil dezaten.

Documentuak

III. Euskara plana

 Plan Estrategikoa 2014-2017

Hirugarren alta

  Diru-laguntzen oinarriak 2020

  Deialdia euskara bekak 2020

  EBAZPENA

  Euskara beka – Eskaera

  Deialdia UEU ikastaroak 2020

  UEU Ikastaroak – Eskaera

  Deialdia aisialdia monitore zuzendaria bekak 2020

  EBAZPENA

  Begirale zuzendari ikastaroak – Eskaera