Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa prozedura. Oposizioaren proben atzerapena

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Autonomia Erkidegoko Zuzendari Nagusiarena, zeinaren bidezĀ xedatzen baita atzeratu egingo direla martxoaren 14an Bilbao Exhibition Centre (BEC) deitu ziren probak, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoen oinarrizko eskalako Agente-kategorian txanda irekiz sartzeko hautaketa-prozeduran (Ertzaintza eta Udaltzaingoa). Deialdia 2019ko abenduaren 20ko ebazpenaren bidez egin zen (EHAA, 4. Zk.). urtarrilaren 8a).

Dokumento