Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako oinarrizko eskalako agentea.Oposizioko lehen hiru proben behin betiko emaitzak eta proba fisikoen egutegiak.

Akordioa, 2019ko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez deitutako (urtarrilaren 8ko EHAA, 4. zk.) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia-kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa-prozeduraz arduratzen den Epaimahai Kalifikatzailearena.

akordioa