Amurrio Antzokia 2020ko zerbitzuei buruzko ordenantzaren iragarkia

Amurrio Antzokian zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 7. Ordenantza Fiskalaren 23. eranskina sortzeko proposamen teknikoari entzunaldia emateko eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133. artikulua Udalaren web-atarian argitaratu da. Entzunaldi-epea 10 egun baliodunekoa izango da, eta 2020ko irailaren 1ean hasi eta 14an amaituko da.

Amurrio Antzokia 2020ko zerbitzuei buruzko ordenantzaren iragarkia