Euskara

Antolamendu egitura:

Zinegotzi arduraduna: Josune Irabien.

Teknikariak:

    • Euskara teknikari bat.

    • Administrari laguntzaile bat.

Zeregina

Euskararen erabilera sustatzea gizarteko ohitura guztietan, eta askotariko kolektibo eta erakundeetako ahaleginak eta jarduerak koordinatzea, euskararen erabilera normalizatzeari dagokionez.

Jarduera nagusiak

  • Amurrioko Udalean eta udalerrian hizkuntza-politika proposatzea eta garatzea.

  • Euskararen Plan Estrategikoa bultzatzea.

  • Udalerriko datu soziolinguistikoak biltzea eta lantzea.

  • Euskararen inguruko eskubideak zein diren jakinaraztea.

  • Euskararen erabilera eta ikaskuntza indartzera bideratutako planak eta kanpainak zuzentzea eta antolatzea.

  • Euskararen alde lan egiten duten beste erakunde batzuen arteko harremanak indartzea.

  • Euskararen alde lan egiten duten elkarteei diruz laguntzea.

  • Udalerriko kultur eta kirol elkarteek herritarrentzat oro har egiten dituzten ekintzen programetarako itzulpen zerbitzua jartzea.
  • Euskara ikasteko laguntza bekak ematea.

  • Merkataritzari eta ETEri laguntzea, eguneroko jardueran euskara erabil dezaten.

Documentuak

III. Euskara plana

 Plan Estrategikoa 2014-2017

Alta tercero

Diru-laguntzen oinarriak 2017

Deialdia euskara bekak 2017

Euskara beka - Eskaera

Deialdia UEU ikastaroak 2017.pdf

UEU Ikastaroak - Eskaera

Deialdia aisialdia monitore zuzendaria bekak 2017.pdf

Begirale zuzendari ikastaroak - Eskaera

 Euskara bekak - Ebazpena

File type pdf iconAisialdiko begirale bekak