Osasuna

Eginkizuna

Herritar guztiengan ohitura osasungarriak sustatzea.

Jarduera nagusiak

Zeharkako arloekin (kirolak, hezkuntza, adineko pertsonak, etab.) lan egitea eta elkarlanean aritzea, herritarrei ohitura osasungarriak transmititzeko.

Amurrioko osasun-zentroarekin batera jardutea, osasunarekin lotutako sensibilizazio-prebentzio- eta errehabilitazio-kanpainak egiteko.

Osasun-arloan lan egiten duten zenbait elkarterekin elkarlanean aritzea.