Ogasuna eta aurrekontuak

Zeregina

Udalaren baliabide ekonomikoak kudeatzea eta administrazioari lotutako beste erakunde batzuekin koordinatzea.

Jarduerak

KONTU HARTZAILETZA

   • Aurrekontuaren aurreproiektua eta exekuzioaren oinarriak egitea.

   • Ekonomia alderdiko obren eta zerbitzuen kontratazioa kudeatzea.

   • Udal aurrekontua kudeatzea eta likidatzea.

   • Udal kontabilitatea egitea.

   • Udalaren jarduera ekonomikotik eratorritako kobrantzak eta ordainketak egitea.

   • Aurrekontua likidatzea.

   • Bankuko kontuak, baloreak eta gordailuak kontrolatzea.

   • Fakturak erregistratzea eta kontrolatzea

OGASUNA

   • Aldizka ordaintzekoak diren edo aldizka ordaintzekoak ez diren zergak eta prezio publikoak likidatzea eta kudeatzea.

   • Zerga ordenantzak egitea eta kudeatzea.

   • Herritarrei informazioa eta laguntza ematea Udal Ogasunarekin dituzten harremanetan.

   • Borondatez edo premiamendu bidez egindako diru bilketa kudeatzea.

   • Zerga zorra atzeratzeko eta zatika ordaintzeko eskaerak kudeatzea.

ONDAREA

   • Ondasun Higiezinen Udal Inbentarioa eguneratzea eta mantentzea.

   • Ondasun Higigarrien Udal Inbentarioa eguneratzea eta mantentzea.

   • Udal titulartasuna duten ondasunen eskritura publikoa egitea eta erregistroan sartzea.

Documentuak

Altas de tercero (PDF 32Kb)