Herritarrei gogorarazten diegu udal-arautegiak zenbait hobari ezartzen dituela ondasun higiezinen gaineko zergan

Udal-arautegiak OHZn (ondasun higiezinen gaineko zerga) hobari batzuk ezartzen ditu, esate baterako hauentzat: Administrazio Batzarretako batean kokatutako etxebizitzentzat, landa-lursailentzat eta familia ugarien titularrentzat. Hurrengo laukian azalduta daude zehaztasun handiagoz. Hobariak haien artean bateraezinak izango dira eta interesdunak eskatuta emango dira. Eskaeraren hurrengo ekitaldian aplikatuko dira. OHZ, aldiro-aldiro kobratzen diren gainontzeko zergen moduan, nahierako ordainketa-sistemaren (SEP) barnean sar daiteke.

OHZren (ondasun higiezinen gaineko zerga) HOBARIAK

  • Aloria, Artomaña, Baranbio, Delika, Larrinbe, Lekamaña, Lezama, Saratxo edo Tertangako Administrazio Batzarrean dauden etxebizitzak, baldin eta titularrak bertan erroldatuta badaude: % 50.
  • Naturgune babestuetan kokatutako landa-lursailak, basoa edo plantazioak badituzte: % 95.
  • Familia ugarien titularrak, familia-egoitza diren higiezinen kasuan: hobarien ehunekoa familiaren diru-sarreren araberakoa izango da.
  • Pertsonen ohiko bizileku diren etxebizitzak, honako errenta hauek baino baxuagoak badituzte:

a) Urtean 10.296 euro, subjektu pasiboa soilik bizi bada etxebizitzan eta familia-unitateko parte bada.

b) Urtean 15.444 euro, etxebizitzan bi pertsona bizi badira edo familia-unitateak bi kide baditu.

c) Urtean 21.000 euro, etxebizitzan bi pertsona baino gehiago bizi badira edo familia-unitateak bi kide baino gehiago baditu.

Ezinbesteko baldintza izango da familia-unitateko edo etxebizitzan bizi den kideetako inork ez izatea beste etxebizitzarik Euskal Autonomia Erkidegoan.

Hobaria % 99koa izango da.

  • Etxebizitza Hutsen Programaren esparruan lagatzen diren ondasun higiezinak: % 10.
  • Autokontsumorako eguzki-energia edo beste energia berriztagarriren batengandik eratorritako aprobetxamendu termiko eta elektrikoko sistema berriak instalatuta dituzten etxebizitzak. Hobariaren ehunekoa errentaren araberakoa izango da.

zerbitzu-ekonomikoen-izapideak