Eguneko Arretarako Landa Zentroaren zerbitzua arautzen duen udal araudia

Eguneko Arretarako Landa Zentroaren zerbitzua arautzen duen udal- araudiari eta Eguneko Arretarako Landa Zentroaren zerbitzuaren prezio publikoen aplikazioa arautzen  duen ordenantzari entzunaldi publikoa emateko eta, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133. artikuluarekin bat etorriz, udal web-gunean argitaratzen dira testu horiek. Entzunaldi publikoaren epea 30 egun baliodunekoa izango da, eta 2021eko ekainaren 22an hasi eta abuztuaren 2an amaituko da.

I. ERANSKINA Eguneko Arretarako Landa Zentroa zerbitzua arautzen duen udal erregelamendua

II. ERANSKINA. Eguneko Arretarako Landa Zentroaren zerbitzuaren Ordenantza Fiskala