Amurrioko Udalak eta Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoak ez daude udalerriko etxebizitzetan uraren kalitatearen inguruko kanpainarik egiten ari

Idazki honen bitartez jakinarazten da, ez Amurrioko Udaletik, ezta Kantaruiko Urkidetza Ur Partzuergotik ere, ez dela uraren kalitatearen kontrol espezifikorako inolako kanpainarik egiten ari udalerriko etxebizitzetan, eta adierazten da, baita ere, uraren kalitatea egokia dela eta, aldizkakotasunez, indarrean dagoen legedian ezartzen den bezala kontrolatzen dela.