Albisteak

Amurriok, 2030 Eskola Agendan Garapen Jasangarriaren helburuak sartzeko hezkuntza-materialak garatu ditu

Amurrioko Udalak hainbat urte daramatza Garapen Jasangarriko Helburuen (GIH) ildoan lanean, eta, 2020-2021 ikasturte honetan, Eskolako Agenda 21 programak, Garapen Jasangarriko 17+1 Helburuak jasotzen dituen 2030 Agendarako trantsizioa egingo du. Horretarako, ikasgeletan lantzen ari diren gaiarekin erlazionatutako hezkuntza-materialak egin dira.

Ingurumenarekin erlazionatutako helburuez gain, ‘Klimaren aldeko Ekintza’ izeneko 13. GIHa landuko da ikasturte honetan, eta Amurrioko ikasleek gizarteari, ekonomiari eta bakeari eta justiziari buruzko beste helburu batzuk landuko dituzte.

Garapen Jasangarriko Helburuak 2030erako Eskola Agenda berriaren esparruan lantzeko eta ezagutzeko, hezkuntzako hainbat material garatu dira udalerriko ikasleentzat. 17+1 GJHen filosofia eta edukiak modu dibertigarrian zabaltzeko jolasa, kartelak eta informazioa ematen duten kuboak, edo “17+1 artelanak versus 17+1 GJH” proiektua. Gainera, Agenda 2030aren Tribial digital bat ere egingo da.

Material hori guztia Amurrioko, Amaurre, Lucas Rey, Zabaleko, Aresketa Ikastola eta Zaraobe institutua ikastetxeetan banatu da, eta irakasleentzat egindako gida espezifiko bat ere badu.

Amurrioko Udalak herritarrei dei egiten die guztion artean udalerri garbiago bat lor dezagun

Administrazioak, enpresek, saltokiek, ikastetxeek eta herritarrek batera egin beharreko lana da

Amurrioko Udalak herritarrei dei egiten die guztion artean udalerri garbiago bat lor dezagun.

Amurrioko Udalak herritarrei dei egiten die guztion artean udalerri garbiago bat lor dezagun.

Ez da egiteko erraza, baina guztiok batera egin behar dugu, eta beharrezkoa da sektore guztiek parte hartzea (administrazioak, zerbitzua ematen duten enpresak, industriak, saltokiak, ikastetxeak eta herritarrak), bakoitzak duen erantzukizuna kontuan hartuta. 2021ean, administrazioan egitekoaren gure zatia beteko dugu, eta guztion erantzukizunari egiten diogu dei, bakoitzak bere zatia bete dezan. GUZTIOK IRABAZTEN BADUGU, ZUK ERE IRABAZIKO DUZU!

ZER EGIN DEZAKEGU UDALERRI GARBI ETA ARDURATSU BATEN ALDE?

Administrazioak:

–              Kalitatezko zerbitzua ematea bermatu, eraginkorra eta bilketa- eta garbiketa-maiztasun egokiekin.

–              Ematen diren zerbitzuak eta horien erabilera-baldintzak behar bezala arautu eta finantzatzen dituzten ordenantzak idatzi, onetsi eta bete.

–              Zerbitzuak gehitu eta momentuko hainbat beharretara egokitu.

–              Europar Batasunak ezarritako helburuak betetzeko lan egin: 2025. urterako hondakinen % 65 birziklatu, sentsibilizazio-kanpainak egin, bosgarren edukiontziaren hedatze osoa, etab.

Zerbitzua ematen duten enpresek:

–              Kalitatezko zerbitzua ematea bermatu, eraginkorra eta bilketa- eta garbiketa-maiztasun egokiekin, administrazioarekin sinatutako kontratuen arabera.

Industriek:

–              Ekonomia zirkularra gauzatzen denean sortzen diren hondakinak murriztu, produkzio-prozesuan berriz sartu, ekodiseinua, etab.

–              Indarrean dagoen legeriak adierazten duen moduan, bakoitzaren produkzio-prozesuan sortutako hondakinen kudeaketa bere gain hartu.

–              Dauden enbalajeen hondakinen bilketaren, atez ateko bilketaren eta gainerakoen zerbitzu espezifikoak erabili.

–              Gainerako herritarren moduan sortzen dituzten eta hiri hondakinen barnean sar daitezken hondakinen kudeaketarako udal-zerbitzuak behar bezala erabili.

Saltokiek:

–              Indarrean dagoen legeriak adierazten duen moduan, bakoitzaren produkzio-prozesuan sortutako hondakinen kudeaketa saltokiaren gain hartu.

–              Dauden enbalajeen hondakinen bilketaren, atez ateko bilketaren eta gainerakoen zerbitzu espezifikoak erabili.

–              Gainerako herritarren moduan sortzen dituzten eta hiri hondakinen barnean sar daitezken hondakinen kudeaketarako udal-zerbitzuak behar bezala erabili.

Hezkuntza-zentroek:

–              Eskolako Agenda 2030 programaren bidez, etorkizuneko belaunaldiak iraunkortasunean hezi; aurten, klima babesteko ekintza landuko da.

–              Sortzen diren hondakinak banatu, ondoren ikasleen parte-hartze aktiboarekin birziklatzeko.

–              Konpostajea egin, modu organikoan birziklatu eta hondakinak alferrik galtzearen aurka lan egin.

–              Kontsumo iraunkorra, trukea, berrerabiltzea eta hondakinen birziklatzea sustatu.

Herritarrek:

–              Sortzen diren hondakinak murriztu, zero hondakinaren biderantz.

–              Modu arduratsuan kontsumitu, enbalajeak murriztu eta bigarren bizitza bat eman hondakinei berrerabiltzearen bidez.

–              Etxean sortutako hondakinak behar bezala banatu eta dagokion edukiontzian jarri.

 • Urdina: papera eta kartoia.
 • Horia: ontzi arinak.
 • Berdea: beirazko ontziak.
 • Marroia: materia organikoa.
 • Grisa: errefusa.
 • Laranja: etxeko olioa.
 • Zuria: arropa, zapatak, liburuak, etab.
 • Garbigune txikia: pilak, CDak, tinta-kartutxoak, gailu elektroniko txikiak eta bestelakoak.

–              Gogoan izan maskoten gorotzak biltzea.

 • Kalean hondakinak uzteak zigorrak ezartzea ekar dezake.

–              Debekatuta dago edukiontzietatik kanpo edozein motatako hondakinak kalean uztea, baita bilketa-egunetik kanpo tamaina handiko hondakinak eta bestelakoak uztea ere.

 • Tamaina handiko hondakinak biltzeko zerbitzua ostiralero ematen da. Aldez aurretik eskatu behar da edozein hondakin biltzeko, 900 101 476 telefonora deituta edota Línea verde aplikazioaren bidez. Abisua eman ondoren, ostegun arratsalde-gauean etxetik hurbilen dagoen edukiontziaren ondoan jarri hondakinak.
 • Garbigune-zerbitzu bat dago, eta bertan hondakinak utzi daitezke, 10:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 18:00etara, Larrabe auzoko hilerriaren ondoan.
 • Edukiontziak gaizki erabiltzeak eta hondakinak edukiontzietatik kanpo eta bilketa-egunetatik kanpo uzteak zigorrak ezartzea ekar dezake.

Ireki da mugikortasun-arazoak dituzten pertsonentzako diru-laguntzen urteko deialdia, taxi zerbitzua garraiobide alternatibo gisa erabiltzeko

Zabalik dago mugikortasun-arazoak dituzten pertsonentzako laguntzen urteko deialdia, taxi zerbitzua garraiobide alternatibo gisa erabiltzeko (lehengo bonotaxia). Diruz lagundu daitezkeen gastuak 2021ean egin beharrekoak dira, Arabako taxi zerbitzua garraiobide gisa erabiltzeagatik, eta eskaerak egiteko epea urriaren 31n amaituko da. Eskabideen balorazioa, balorazio ekonomikoa barne, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak egingo du. Amurrion, eskabidea udaletxean bertan aurkez daiteke, Herritarrentzako Arreta Zerbitzura (HAZ) joanda. Beharrezkoa izanez gero, hitzordua eskatu ahal izango da Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan. Zerbitzu horren onuradun izateko, ondoko koadroan zehazten diren baldintza batzuk bete behar dira.

LAGUNTZEN BETEKIZUNAK

a) 12 urte edo gehiago izatea.

b) Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan erroldatuta egotea gutxienez urtebetez, etenik gabe, eskaera egin aurretik.

d) Osasun-egoeragatik edo beste arrazoi batzuengatik, ohiko bizilekutik kanpora joateko aukerarik ez izatea.

e) Onuradunak desgaitasun-baldintza hauek bete beharko ditu:

* Galera funtzionala edo anatomikoa izatea, edo funtsezko deformazioa,
% 33koa edo hortik gorakoa bada, garraioetarako sarbidea larriki zailtzea, kolektiboak, erregelamendu bidez ezarritako baremo espezifikoaren arabera.
Baremo hori aplikatuta, gutxienez 9 puntu lortu beharko dira baremoan.
Garraio kolektiboak erabiltzeko zailtasunik dagoen zehazteko
(Otsailaren 1eko 383/1984 Errege Dekretuaren 25. artikulua).
* Desgaitasun psikikoaren maila ez da inola ere % 60 edo handiagoa izango, eta desgaitasun psikikoaren % 50 baino handiagoa ez da izango, baldin eta mendekotasuna baloratzeko baremoko item hauetako bat gutxienez puntuatuta badago:
* “etxetik kanpo arrisku-egoerak saihestea”.
* “etxetik kanpoko joan-etorriak planifikatzea”.

f) Mendetasuneko III. gradua aitortuta izanez gero, egoitza batean plaza iraunkorra ez izatea.

 

Amurrioko Bañueta kiroldegiak urtarrilaren 7an irekiko ditu berriro ateak, edukiera mugatuarekin eta aurretiazko hitzorduarekin

Amurrioko Bañueta kiroldegiak urtarrilaren 7an irekiko ditu berriro bere instalazioak, igerilekuak, muskulazio-gelak eta gune kardiobaskularra martxan jarriko baitira. Kirol-instalazioa egokitu eta berregituratu egin da jarduerara itzultzeko, osasun erakundeen jarraibideei jarraituz.

Bañueta kiroldegiko erabiltzaileek urtarrilaren 4tik aurrera eskatu ahal izango dute hitzordua. Igerilekuen erreserba 60 minutukoa izango da gehienez hitzordu bakoitzeko, eta muskulazio-gelaren eta gune kardiobaskularraren kasuan, 90 minutukoa gehienez. Eremu bakoitzean 45 minutu, edo gune bakarrean 90 minutu, erreserbatzeko aukera egongo da. Egun berean, igerilekura eta muskulazio-gelara edo igerileku eta eremu kardiobaskularrera joateko erreserba egin ahal izango da.

Osasun-murrizketak direla eta, kirol-instalazioaren edukiera ere aldatu egin da. Igerileku handia 6 kaletan banatuko da, eta kale bakoitza 2 pertsonak erabili ahal izango dute. Igerileku txikiaren kasuan, bi zatitan banatuko da, eta gune bakoitza 2 familia-unitatek edo 2 erabiltzailek erabili ahal izango dute. Bestalde, muskulazio-gelak gehienez ere 12 pertsonako edukiera izango du txanda bakoitzean, eta igerilekuko harmailetan egongo den eremu kardiobaskularrak ere gehienez 12 pertsonako edukiera izango du txanda bakoitzeko.

Aurretiazko hitzordua

Kiroldegira joateko hitzordua aurrez aurre zein telefonoz har daiteke, 945 393 642 telefono-zenbakira deituta. Arreta ordutegia hau izango da: astelehenetik larunbatera 9:30etik 13:30era eta 16:00etatik 20:00etara eta igande eta jaiegunetan 9:30etik 13:30era. Erreserbak aste bakoitzaren aurreko ostiraletik aurrera jasoko dira, eta gehienez ere astean 2-3 egun erreserbatu ahal izango dira, eskariaren arabera. Txanda bakoitzean, 65 urtetik gorakoentzako, haurdunentzako eta mugikortasun urriko pertsonentzako plazak gordeko dira.

Erreserbatutako hitzordura joatea ezinezkoa bada, gutxienez 4 ordu lehenago jakinarazi beharko da. Aldez aurretik abisatu gabe bi hitzordura joaten ez bada, erabiltzaileari kargu hartuko zaio eta ezingo du erreserbarik egin 10 egunetan.

Erreserbaren ordutegia kiroldegira sartzen denetik irten artekoa izango da. Gune bakoitzerako ezarritako txandak hauek dira:

 • Igerilekua

Goizetan, astelehenetik igandera

09:00etatik 10:00etara; 10: 15etik 11:15era; 11:30etik 12:30era; 12:45etik 13:45era.

Arratsaldetan, astelehenetik ostiralera.

15:30etik 16:30era; 16:45etik 17:45era; 18:00etatik 19:00etara; 19:15etik 20:15era eta 20:30etik 21:30era.

Larunbatetan

16:00etatik 17:00etara; 17:15etik 18:15era; 18:30etik 19:30era.

 • Muskulazio-gela eta eremu kardiobaskularra

Goizetan, astelehenetik igandera

09:00etatik 10:30era; 10:30etik 12:00etara; 12:00etatik 13:30era.

Arratsaldetan, astelehenetik ostiralera

15:30etik 17:00etara; 17:00etatik 18:30era; 18:30etik 20:00etara; 20:00etatik 20:30era.

Larunbatetan

16:30etik 18:00etara eta 18:00etatik 19:30era.

Kiroldegia erabiltzeko arauak

Kiroldegiko sarreran langileek txanda bakoitzeko zerrenda egiaztatuko dute eta erabiltzaileek eskuak hidrogelarekin garbitu eta kaleko oinetakoak desinfektatu beharko dituzte. Kirol-instalazioak markatuta izango ditu barrutik zirkulatzeko bideak, ahal den neurrian erabiltzaileak gurutzatu ez daitezen. Maskara nahitaez erabili beharko da uneoro.

Aipatutako arau orokorrez gain, gune bakoitzak berariazko neurriak bete beharko ditu. Igerilekuetako erabiltzaileek aldagelak erabili ahal izango dituzte (dutxak ez), txankletak erabiltzea derrigorrezkoa izango da eta igeri egiteko material txiki bat baino ezin izango da eskatu. Erabili ondoren, sorosleak material hori desinfektatu egingo du. Bestalde, muskulazio-gelako eta eremu kardiobaskularreko erabiltzaileek ezingo dituzte aldagelak erabili, baina leku espezifiko bat egokituko da objektu pertsonalak uzteko. Muskulazio-makinetan jartzeko eskuoihal bat erabili beharko da, eta erabili ondoren erabilitako makina garbitu egin beharko da beti, makina bakoitzean horretarako dauden produktuekin eta materialekin.

Amurrioko Gabonetako pintura lehiaketako sarituak

2020ko Gabonetako Pintura Lehiaketak baditu sarituak. 14 urtetik beherakoei zuzendutako lehiaketak hiru kategoria izan ditu, adinaren arabera, eta 124 proposamen jaso ditu. Sari banaketa abenduaren 28an izango da La Casonako erakusketa aretoan eta, egun horretan bertan, urtarrilaren 7ra arte ikusgai izango diren lanen erakusketa inauguratuko da.

Hauek izan dira aurtengo saridunak kategoria hauetan:

A kategoria, 6 urtera arte (2014an jaiotakoak barne):

 1. Diploma eta oparia: Sara Ramos Urkijo, 5 urte, “Gabonak argiztatzen”
 2. 2. Diploma eta oparia: Irune Barañano Egia, 5 urte.
 3. 3. Diploma eta oparia: Beñat Larrea Aspiazu, 3 urte, “Gabonetako zuhaitza”.

B kategoria, 7-10 urte bitartekoak (2010 eta 2013 artean jaiotakoak):

 1. 60 €(pintura-materialean) eta diploma: Izaro López Roqueñi, 8 urte “Gabonak”
 2. 2. 50 €(pintura-materialean) eta diploma: Irati Trujillano Arroyo, 9 urte, “Itxaropen-argia”
 3. 3. 40 €(pintura-materialean) eta diploma. Naroa Orue Sola, 8 urte, “Gabon lasaia”

C kategoria, 11 eta 14 urte bitartekoak (2006 eta 2009 artean jaiotakoak):

 1. 70 €(pintura-materialean) eta diploma: Eider Rodríguez García, 12 urte, “Negurik alaiena”
 2. 2. 60 €(pintura-materialean) eta diploma: Maider Udaeta Martín, 13 urte, “Mari Domingi esta Olentzeroren txokoa”
 3. 3. 50 €(pintura-materialean) eta diploma: Araitz Berde, 13 urte, “Perladun Maridomingi”

 

 

 

 

 

Amurrioko Udalak hurrengo egunetan erantzukizun indibiduala eta kolektiboa izateko deia egin du

Jasaten ari garen osasun egoera dela eta, eta gure udalerrian COVID-19ak kutsatutako pertsonen datuek azken egunetan gora egin dutela ikusita, Amurrioko Udalak Eusko Jaurlaritzatik ezarritako neurriak betetzeko eskatu die herritarrei, eta, Gabonak gertu daudenez, kontu berezia izatea. Hori dela eta, pertsona pilaketarik ez bultzatzea eskatzen da, ahal den neurrian birusaren hedapena saihesteko.

Amurrioko Udalak etengabeko hartu-emana du udalerriko Osasun Zentroarekin, pandemiaren bilakaera neurtzeko, eta azken asteetan kasuen kopuruak nabarmen egin duela gora ikusi da, 24 azken astean, 100.000 biztanleko 300 kasuetara hurbiltzen den tasara helduz. Bilakaerak gorako bidea erakusten du eta, ondorioz, Udaletik eta Osasun Zentrotik eskaria egin zaie herritarrei, norberaren eta gainerakoen osasuna arriskuan jar dezaketen bilera sozialak ez sustatzeko.

Osasun arloko neurri guztiak eta bakoitza betetzea oso garrantzitsua dela ere gogorarazten da, beti ere segurtasunezko tartea gordez, leku irekietan eta itxietan.

 

ReforAmurrio Enpresaldea hazitegian eta enpresa-zentroan sartzeko deialdi berria

Abenduaren 1etik 29ra bitartean zabalik egongo da eskabideak aurkezteko epea

 

Lokalak zerbitzu-sektorean (“bulegoak”) lan egiten duten edo egingo duten enpresa edo pertsona sustatzaileentzat dira.

Hazitegiaren eta enpresa-zentroaren kasuan, modulu edo bulego bakoitzaren alokairu-prezioan sartuta daude alokatutako lokal bakoitzaren kontsumoak eragindako gastuak, hala nola elektrizitatea, Interneterako konexioa, berogailua, garbiketa, etab., baita zerbitzu komun batzuk ere; harrera, officea, postontzi pribatua, lokalen mantentze-lanak, segurtasun-sistema, bilera-gelak, etab.

Eskabidea aurkezteko unean jarduerari alta eman zitzaionetik hiru urte baino gutxiago daramatzaten enpresa edo pertsona sustatzaileek hobaria dute dagoeneko finkatuta dauden enpresen aldean.

Gainera, hobari gehigarriak aplikatzen dira enplegua sortzeagatik (% 20tik% 37ra) eta garatu beharreko jarduera berritzailetzat jotzen bada (% 10-% 25), betiere moduluak 25m2 gainditzen baditu. Bi hobari-ehunekoak bateragarriak dira, betiere % 50 gainditzen ez bada.

Une honetan, 10,36m2 eta 34,66 m2 bitarteko lau modulu libre daude.

COVID-19k eragindako egungo egoera kontuan hartuta, jarduketa-protokolo bat jarri da abian instalazioen erabiltzaile diren pertsonen eta enpresen segurtasuna bermatzeko, osasun-agintarien eta Eusko Jaurlaritzaren gomendioei jarraikiz.

Interesa duten pertsona eta enpresa guztiek informazioa kontsultatu edo zabaldu dezakete Amurrio Bideanen (El Refor Kalea sn) Tel.: 945 891721. E-mail administracion@amurriobidean.org

www.amurriobidean.org

 

Amurrioko Udaleko Adierazpen Instituzionala

Gaur, 2020ko abenduaren 17an, Amurrioko Udalaren Bozeramaileen Batzordeak aho batez

ERABAKI DU:

LEHENA. Amurrioko Udalak langile bat hil dela Saratxoko saihesbideko lanetan izandako lan-istripu tragikoan salatzen du.

BIGARRENA. Amurrioko Udalak hildakoaren familiari, lagunei eta lankideei doluminak eman nahi dizkie.

HIRUGARRENA. Amurrioko Udalak bat egiten du istripu hilgarri hori salatzeko eta hildakoaren familiari elkartasuna eta babesa adierazteko ekimenekin.

LAUGARRENA.  Era berean, berriro salatu nahi dugu lan-istripuen ondoriozko heriotza guztiak eta heriotzaren inguruabarrak ahalik eta lasterren argitzeko eskatzen dugu.

BOSGARRENA. Udalak, laneko arriskuen prebentziorako neurri guztiak bete behar direla berresten du, lanetik bizirik itzultzeko eskubidea bermatzeko, hainbeste aldiz bete ez den Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean zehazten den bezala.

Adierazpen instituzionala

Amurrioko Udalak 55.000 euroko diru-laguntza zuzenak onetsi ditu ostalaritzarako

Amurrioko Udalak ostalaritzarako aparteko laguntza zuzenak onartu ditu aho batez gaur goizean egin duen osoko bilkuran. Laguntzen zenbatekoa 55.000 eurokoa da. Neurri horrekin, Covid-19aren ondorioz sortutako neurri murriztaileak direla eta sektoreak bizi duen egoera zaila arindu nahi du Udalak.

Amurrioko Udaletik “elkartasuna adierazi nahi diogu gure idiosinkrasiaren parte den eta gure herria bizirik eusten laguntzen duen sektore honi. Badakigu ostalaritza oso egoera zaila ari dela jasaten, eta, horregatik, laguntza hauek emanez jarduerari eta enpleguari eusten lagundu nahi dugu eta, ahal den neurrian, galera ekonomiko egoera arindu”, adierazi du Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak.

Ostalaritzako establezimenduen artean banatu beharreko zenbatekoa gauzatutako enpresa-jardueraren araberakoa izango da. Herriko jatetxeek 2.000 euroko laguntza zuzena jasoko dute, eta tabernek eta kafetegiek 1.000 eurokoa. Guztira, 55.000 euro banatuko dira ostalaritza sektoreko herriko 44 establezimenduen artean.