Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako. Hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda

Ebazpena, 2020ko otsailaren 20koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, 2019ko abenduaren 20ko Ebazpenaren bidez deitutako (2020ko urtarrilaren 8ko EHAA, 4. zk.) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiz sartzeko hautaketa-prozeduran onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda argitaratzen duena.

Dokumentua